FAQ

Below you’ll find answers to some of our most frequently asked questions. Please get in touch with us if you have any other questions.

General Questions

นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้าน IR ของบริษัทได้หลายช่องทาง ได้แก่ ข่าวสารจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, เว็บไซต์ของบริษัท www.afteryoudessertcafe.com เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” ซึ่งนักลงทุนและผู้ถือหุ้นสามารถสมัครบริการรับข่าวสารทางอีเมล์จากบริษัทได้โดยคลิ๊กที่หัวข้อ “สมัครอีเมล์รับข่าวสาร” ที่ด้านล่างของหน้าเมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” รวมไปถึงการติดตามข่าวสารในเฟสบุ๊ค (Facebook) ของบริษัท afteryoucafe

 • Echo says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear After You Team:

  this is to ask you about the franchise fee, application requirements and relavent details to open an After-You-Dessert cafe in China.

  We have read all the directions on your website on “Investor Relation” page, which were not so clear to us especially the directions about franchise fee.

  Looking forward to your reply. Thank you for your time.

  Yours sincerely,
  Echo

 • Beatriz mata says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Hola, cómo puedo conocer los requisitos para abrir franquicia en mexico ?

  Gracias !

 • Patrick Poon says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Hi After You Cafe,

  I would like to enquire about initial capital requirement to be a franchisee in Malaysia. Thank you.

 • Phuong Anh says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear Sir/Madam,

  I am a true fan of your deserts. May I know the franchising fee and the requirements to be franchisee of your brand please? I really want to bring this quality to Vietnam as our both countries are very alike. Thank you in advance for your time.

  Best regards,
  Phuong Anh

 • Delin Liu says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear Sir or Madam,
  I lived in Thailand from Jan. 2013 to Oct. 2017, and was greatly impressed by the delicious dessert at After You. I am currently working for a bank and has a plan to open business with friends who have retail experience in my city Tianjin China. I wonder if you have any plan to allow franchise in China.
  Looking forward to your reply.
  Thank you and best regards.
  Liu Delin

 • Jean Ng Sook Kum says:
  Your comment is awaiting moderation.

  14 March, 2018
  Subject: Master Franchise Application Letter

  Respected sir/madam,
  It is with great interest that I am writing this letter to apply for the After You Dessert cafe’s master franchise.
  I was delighted to know that you are looking forward for the people who can master franchise your food hub in the Malaysia. I have carefully need the terms and conditions of the franchising and I am writing to apply for the same.
  I am writing to notify you that we need to know with the prices and the payment statuses that we become for the master franchise in future.
  And I eager to become a franchisee I assure you that I would hire potential workers, waiters, staff members and the chef as per you needs and would let my cafe receive huge appreciations.
  I request you to kindly schedule a personal meeting so as to discuss about the franchise application and other needed facts in details. For any other information that you may need from my side please feel free to contact me on +60163600048 or email me on jeansupercuisine@gmail.com
  I look forward to hearing from you.

  Thank you & Best Regards,

  Yeap Hong Lee
  Director

  SUPER CUISINE SDN BHD (637878-W)
  No.8-2nd floor, Jalan Setia Perdana U13/BF,
  Bandar Setia Alam, 40170 Shah Alam,
  Selangor Darul Ehsan. Malaysia.
  Tel/Fax: 03 – 3359 1928

 • Tang says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear Sir/Madam:
  May I know the franchise fee, requirements and other relevant details for me to be qualify as a partner to bring this brand back to China. Wish to hear from the management soon.
  Thanks in advance.

 • Jonathan Lawson says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear Sir/Madam:
  May I know the franchise fee, requirements and other relevant details for me to be qualify as a partner to bring this brand back to America( specifically the Atlanta Georgia market ). Wish to hear from the management soon.
  Thank you for your time and consideration.

 • CHONLADA MORARAT says:
  Your comment is awaiting moderation.

  สวัสดีทีม Management After you ค่ะ,
  รบกวนอยากสอบถาม เกี่ยวกับ Franchise หรือมีแพลนที่จะขยายสาขา After you มาเปิดที่อเมริกาบ้างหรือไม่ค่ะ
  ถ้ามีแพลน หรือสนใจอยากสอบถามรายละเอียด. ตอนนี้อาศัยอยู่ใน San Francisco ค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

 • Irene So says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear, can i know the details regarding the franchise fees, requirement, terms and conditions and other relevant condition to bring the franchise over Malaysia? I sincerely hope to get a reply from the team. Much appreciated and have a nice day!

 • Irene Lu says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear Sir/Madam:
  May I know the franchise fee, requirements and other relevant details for me to be qualify as a partner to bring this brand back to Malaysia. Wish to hear from the management soon.
  Thanks in advance.

  Irene

 • Simon lee says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Hi there, I have been an avid fan of after you for many years, and would love to share this concept here in Singapore. Would like to enquire on the opportunity for franchising in SG and related information with regards to franchising with After you. Best regards.

  Simon lee

 • Tee Shi Feng says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Hi, I am very enjoy the cafe and the flavours offered very much. Memorable since I first tried in January. I would like to bring this good quality of pleasure of cafe to Malaysia.

  May I request further info for franchaising this fanstastic brand and requirements.

  Raymond

 • FAN says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear Sir/Madam:

  May I please know franchise fee and requirements, and other relevant details. I am very interested in opening a franchise in China.Thank you.

 • Melvin says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Hi if I wish to take franchise Igor Thailand how much would it cost roughly

 • Comment on this FAQ

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1.ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยทำเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุม ก่อนจะเข้าประชุม
  2.ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยระบุชื่อลงในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งมาให้บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

  Comment on this FAQ

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

  Comment on this FAQ

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป…

 • Larry says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Hello! I just want to communicate with you about the newest anti-theft systems and RFID inventory.
  price $ 490 https://fresh222.us/UserFiles/File/USA_Anti-Theft_Retail.pdf

 • Mona says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Drear after you cafe

  I am intersted in franchise your shop in Dubai
  Kindly let me know the requirements

  Regards

 • Mohamed Almas says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Greeting
  I am interested to open a franchise in Dubai. I have read through your information tab but i did not manage to see how much capital is needed to open one.
  Can you email me more structured and full info on franchise matters at
  Looking forward to your respond
  Thanks

 • Famirah Affendy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Hi After You Team,
  I am interested to open a franchise in Malaysia. I have read through your IR tab information but I did not manage to see how much capital is needed to open one.
  Can you email me much structured and full info on franchise matters?
  Awaiting your prompt response on this. Thanks

 • wangjunfeng says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear Sir:
  We are one of a famous modern tea brand in China, named Gong- cha Tea Group. Under this brand, we held 600 chain-stores around whole mainland China. We are highly interested to be your authorized franchises in China. Would you please tell us further information about your franchise regulation and process. We hope can get your reply as soon as possible.

 • Somavattey says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Hello,
  I’m so interested in After You franchise. Is there any franchise yet in Cambodia? If not, can you tell me how can I obtain that with your policies? Waiting to get your reply back soon.

 • Shi Xin says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Can I invest after you and open shops in China Shenzhen? Any policy in English? Hope to get your feedback.

 • Comment on this FAQ

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Load More


  Questions For Investors

  นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้าน IR ของบริษัทได้หลายช่องทาง ได้แก่ ข่าวสารจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, เว็บไซต์ของบริษัท www.afteryoudessertcafe.com เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” ซึ่งนักลงทุนและผู้ถือหุ้นสามารถสมัครบริการรับข่าวสารทางอีเมล์จากบริษัทได้โดยคลิ๊กที่หัวข้อ “สมัครอีเมล์รับข่าวสาร” ที่ด้านล่างของหน้าเมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” รวมไปถึงการติดตามข่าวสารในเฟสบุ๊ค (Facebook) ของบริษัท afteryoucafe

 • Echo says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear After You Team:

  this is to ask you about the franchise fee, application requirements and relavent details to open an After-You-Dessert cafe in China.

  We have read all the directions on your website on “Investor Relation” page, which were not so clear to us especially the directions about franchise fee.

  Looking forward to your reply. Thank you for your time.

  Yours sincerely,
  Echo

 • Beatriz mata says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Hola, cómo puedo conocer los requisitos para abrir franquicia en mexico ?

  Gracias !

 • Patrick Poon says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Hi After You Cafe,

  I would like to enquire about initial capital requirement to be a franchisee in Malaysia. Thank you.

 • Phuong Anh says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear Sir/Madam,

  I am a true fan of your deserts. May I know the franchising fee and the requirements to be franchisee of your brand please? I really want to bring this quality to Vietnam as our both countries are very alike. Thank you in advance for your time.

  Best regards,
  Phuong Anh

 • Delin Liu says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear Sir or Madam,
  I lived in Thailand from Jan. 2013 to Oct. 2017, and was greatly impressed by the delicious dessert at After You. I am currently working for a bank and has a plan to open business with friends who have retail experience in my city Tianjin China. I wonder if you have any plan to allow franchise in China.
  Looking forward to your reply.
  Thank you and best regards.
  Liu Delin

 • Jean Ng Sook Kum says:
  Your comment is awaiting moderation.

  14 March, 2018
  Subject: Master Franchise Application Letter

  Respected sir/madam,
  It is with great interest that I am writing this letter to apply for the After You Dessert cafe’s master franchise.
  I was delighted to know that you are looking forward for the people who can master franchise your food hub in the Malaysia. I have carefully need the terms and conditions of the franchising and I am writing to apply for the same.
  I am writing to notify you that we need to know with the prices and the payment statuses that we become for the master franchise in future.
  And I eager to become a franchisee I assure you that I would hire potential workers, waiters, staff members and the chef as per you needs and would let my cafe receive huge appreciations.
  I request you to kindly schedule a personal meeting so as to discuss about the franchise application and other needed facts in details. For any other information that you may need from my side please feel free to contact me on +60163600048 or email me on jeansupercuisine@gmail.com
  I look forward to hearing from you.

  Thank you & Best Regards,

  Yeap Hong Lee
  Director

  SUPER CUISINE SDN BHD (637878-W)
  No.8-2nd floor, Jalan Setia Perdana U13/BF,
  Bandar Setia Alam, 40170 Shah Alam,
  Selangor Darul Ehsan. Malaysia.
  Tel/Fax: 03 – 3359 1928

 • Tang says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear Sir/Madam:
  May I know the franchise fee, requirements and other relevant details for me to be qualify as a partner to bring this brand back to China. Wish to hear from the management soon.
  Thanks in advance.

 • Jonathan Lawson says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear Sir/Madam:
  May I know the franchise fee, requirements and other relevant details for me to be qualify as a partner to bring this brand back to America( specifically the Atlanta Georgia market ). Wish to hear from the management soon.
  Thank you for your time and consideration.

 • CHONLADA MORARAT says:
  Your comment is awaiting moderation.

  สวัสดีทีม Management After you ค่ะ,
  รบกวนอยากสอบถาม เกี่ยวกับ Franchise หรือมีแพลนที่จะขยายสาขา After you มาเปิดที่อเมริกาบ้างหรือไม่ค่ะ
  ถ้ามีแพลน หรือสนใจอยากสอบถามรายละเอียด. ตอนนี้อาศัยอยู่ใน San Francisco ค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

 • Irene So says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear, can i know the details regarding the franchise fees, requirement, terms and conditions and other relevant condition to bring the franchise over Malaysia? I sincerely hope to get a reply from the team. Much appreciated and have a nice day!

 • Irene Lu says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear Sir/Madam:
  May I know the franchise fee, requirements and other relevant details for me to be qualify as a partner to bring this brand back to Malaysia. Wish to hear from the management soon.
  Thanks in advance.

  Irene

 • Simon lee says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Hi there, I have been an avid fan of after you for many years, and would love to share this concept here in Singapore. Would like to enquire on the opportunity for franchising in SG and related information with regards to franchising with After you. Best regards.

  Simon lee

 • Tee Shi Feng says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Hi, I am very enjoy the cafe and the flavours offered very much. Memorable since I first tried in January. I would like to bring this good quality of pleasure of cafe to Malaysia.

  May I request further info for franchaising this fanstastic brand and requirements.

  Raymond

 • FAN says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear Sir/Madam:

  May I please know franchise fee and requirements, and other relevant details. I am very interested in opening a franchise in China.Thank you.

 • Melvin says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Hi if I wish to take franchise Igor Thailand how much would it cost roughly

 • Comment on this FAQ

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1.ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยทำเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุม ก่อนจะเข้าประชุม
  2.ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยระบุชื่อลงในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งมาให้บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

  Comment on this FAQ

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

  Comment on this FAQ

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป…

 • Larry says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Hello! I just want to communicate with you about the newest anti-theft systems and RFID inventory.
  price $ 490 https://fresh222.us/UserFiles/File/USA_Anti-Theft_Retail.pdf

 • Mona says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Drear after you cafe

  I am intersted in franchise your shop in Dubai
  Kindly let me know the requirements

  Regards

 • Mohamed Almas says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Greeting
  I am interested to open a franchise in Dubai. I have read through your information tab but i did not manage to see how much capital is needed to open one.
  Can you email me more structured and full info on franchise matters at
  Looking forward to your respond
  Thanks

 • Famirah Affendy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Hi After You Team,
  I am interested to open a franchise in Malaysia. I have read through your IR tab information but I did not manage to see how much capital is needed to open one.
  Can you email me much structured and full info on franchise matters?
  Awaiting your prompt response on this. Thanks

 • wangjunfeng says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Dear Sir:
  We are one of a famous modern tea brand in China, named Gong- cha Tea Group. Under this brand, we held 600 chain-stores around whole mainland China. We are highly interested to be your authorized franchises in China. Would you please tell us further information about your franchise regulation and process. We hope can get your reply as soon as possible.

 • Somavattey says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Hello,
  I’m so interested in After You franchise. Is there any franchise yet in Cambodia? If not, can you tell me how can I obtain that with your policies? Waiting to get your reply back soon.

 • Shi Xin says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Can I invest after you and open shops in China Shenzhen? Any policy in English? Hope to get your feedback.

 • Comment on this FAQ

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Load More