ใบสมัคร

Human Resource

ฝ่ายทรัพยากรฝ่ายบุคคล
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 9:00 – 18:00 น.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-3184488 ต่อ 251, 257
Email address : hr@afteryou.co.th


กรุณากรอกแบบฟอร์มทุกช่องเพื่อประโยชน์ของท่าน
เมื่อได้รับรายละเอียดการสมัครงานของท่านแล้ว บริษัทจะพิจารณาและติดต่อกลับในภายหลัง

POSITION APPLIED FOR :

ข้อมูลส่วนตัว :

choose image
*แนบรูปภาพ

ข้อมูลครอบครัว:

เพิ่มข้อมูลพี่น้อง

การศึกษา :

เพิ่มข้อมูลการศึกษา กรุณากรอกข้อมูลการศึกษาทั้งหมด*

ประสบการณ์ทำงาน :

เพิ่มข้อมูลประสบการณ์การทำงาน

อบรม/สัมนา :

อบรม/สัมนา:
เพิ่มข้อมูลอบรม/สมนา

ความสามารถด้านภาษาและความสามารถอื่น ๆ :

ความสามารถด้านภาษาและอื่น ๆ :
ความสามารถด้านภาษา :
เพิ่มข้อมูลความสามารถด้านภาษา Portfolio / Resume :

แบบสอบถามและอื่น ๆ :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากที่บริษัทฯจ้างข้าพเจ้าเข้ามาทำงานแล้ว หากปรกฎว่าข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ทาง บริษัทฯ ใช้สิทธิ์เลิกจ้าง โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ย้อนหลัง ถัดไป