งาน

 • Area Manager จำนวนหลายอัตรา
 • ผู้จัดการสาขา ฝึกหัด
 • ผู้จัดการสาขา / ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา / Supervisor/หัวหน้าพนักงาน
 • พนักงานร้าน ประจำสาขา Part time-Full time
 • พนักงานคลังสินค้า / พนักงานขนส่ง (จำนวนหลายอัตรา)
 • พนักงานฝ่ายผลิต / แม่บ้านประจำฝ่ายผลิต / พนักงานล้างอุปกรณ์ (จำนวนหลายอัตรา)
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน ฝ่ายปฏิบัติการ (จำนวน 2 อัตรา)
 • เจ้าหน้าที่ทีมจัดเลี้ยง Catering
 • เลขานุการฝ่ายบริหาร
 • ช่างซ่อมบำรุง
 • Hostess (ต้อนรับลูกค้า)