company snapshot

 

 

Company Snapshot: 3M/2017
Updated at June 2017

AU : บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED

Company Background

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายขนมหวาน แบ่งธุรกิจเป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจร้านขนมหวาน และธุรกิจบริการจัดงานนอกสถานที่และการรับจ้างผลิต

ธุรกิจร้านขนมหวาน มีทั้งสิ้น 3 แบรนด์ ได้แก่

 1. “อาฟเตอร์ ยู” จำหน่ายของหวาน ขนม เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
 2. “ครัม” ไอศครีมโฮมเมด
 3. “เมโกริ” ร้านน้ำแข็งไส

บริษัทฯ มีครัวกลางผลิตอาหาร เพื่อควบคุมคุณภาพและรสชาติอาหารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Key Development of Company

2560 ปัจจุบันบริษัทฯ เปิดร้านอาฟเตอร์ ยู รวมทั้งสิ้น 20 สาขา อาฟเตอร์ ยู ทุเรียน 1 สาขา และ ร้านเมโกริ 1 สาขา

2559 แปลงสภาพเป็น บริษัทมหาชน จำกัด และ IPO ในเดือนธันวาคม 2559 เริ่มดำเนินการผลิตที่โรงงานใหม่ เปิดตัวร้านน้ำแข็งใส “เมโกริ” และเปิดร้านอาฟเตอร์ ยู สาขา เทอร์มินอล 21, ซีคอนสแควร์ และ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
2558 เริ่มก่อสร้างโรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เปิดร้านอาฟเตอร์ ยู สาขาท่ามหาราช, เมกาบางนา, เดอะมอลล์ บางแค และเริ่มเปิดสาขาอาฟเตอร์ ยู ในเขตปริมณฑล ได้แก่ คริสตัลราชพฤกษ์ และฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
2557 เปิดตัวไอศกรีมโฮมเมด “ครัม” เปิดร้านอาฟเตอร์ ยู สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ และสยามสแควร์วัน และจดทะเบียนบริษัทย่อย – บริษัท ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม จำกัด
2556 เปิดร้านอาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
2555 เริ่มธุรกิจการบริการจัดงานนอกสถานที่ และการรับจ้างผลิต และเปิดร้านอาฟเตอร์ ยู สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว, อินท์-อินเตอร์เซค และสีลมคอมเพล็กซ์
2554 เปิดร้านอาฟเตอร์ ยู สาขาพารากอน และคริสตัลพาร์ค และเพิ่มสายผลิตภัณฑ์เพื่อวางจำหน่ายสินค้าสำหรับการซื้อกลับบ้านหรือเป็นของฝาก
2552 เปิดร้านอาฟเตอร์ ยู สาขาลา วิลล่า พหลโยธิน
2550 เปิดร้านอาฟเตอร์ ยู สาขาแรก ณ เจ อเวนิว ซอยทองหล่อ 13

 

Revenue Structure

(Unit : MB)

 

รอบบัญชี :

  3M/2017 % 3M/2016 % 2016 % 2015 %
รายได้จากร้านขนมหวาน 153.94 97.56 137.01 98.75 597.80 98.30 406.60 98.00
รายได้จากการจัดงานนอกสถานที่และรับจ้างผลิต 2.26 1.43 1.37 0.99 8.60 1.40 7.70 1.90
รายได้อื่น 1.59 1.01 0.36 0.26 2.00 0.30 0.60 0.10
 

Business Plan

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจขนมหวานและเบเกอรี่แบบครบวงจร และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ บริษัทฯจึงมีแผนการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว ดังนี้

 • การขยายสาขาเพิ่ม โดยบริษัทฯมีเป้าหมายที่จะเปิดสาขาเพิ่มทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง โดยบริษัทฯตั้งเป้าว่าจะมีจำนวนสาขาครบ 30 สาขาภายในปี 2561 และจะเปิดสาขาแรกในต่างจังหวัดในปี 2560
 • การปรับปรุงขบวนการผลิต การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและขยายสายผลิตภัณฑ์สินค้า บริษัทฯอยู่ระหว่างปรับปรุงขบวนการผลิตอาหารของครัวกลางให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP โดยบริษัทฯคาดว่าจะได้ใบรับรองมาตรฐานดังกล่าวภายในกลางปี 2560 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯสามารถขยายการจำหน่ายสินค้าไปยังพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
 • การก่อสร้างสำนักงานใหม่ ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งจะใช้เป็นอาคารสำนักงาน ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์กระจายสินค้า เพื่อให้บริษัทฯมีสถานที่ปฏิบัติงานที่เพียงพอ มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่ดี มีระบบการส่งสินค้าไปยังสาขาโดยยังคงคุณภาพและความสดใหม่ของสินค้า สำนักงานแห่งใหม่นี้คาดว่าจะเริ่มใช้กลางปี 2560
 • การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯมีแผนที่จะติดตั้งและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานให้ทันสมัย รวมทั้งการติดตั้งและพัฒนาระบบจัดการบัญชีแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Investment Highlight

 • โรงงานใหม่ของบริษัทฯสามารถรองรับการผลิตได้มากถึงประมาณ 40-45 สาขา ทำให้เพียงพอสำหรับบริษัทฯในการเปิดสาขาใหม่ๆ ตลอดจนขายสินค้าผ่านช่องทางอื่นๆ
 • จากการขายและจัดงานนอกสถานที่ในต่างจังหวัด ทำให้บริษัทฯเห็นถึงศักยภาพและกำลังซื้อของผู้บริโภคในต่างจังหวัด บริษัทฯจึงมีแผนที่จะเปิดสาขาในต่างจังหวัด โดยจะเริ่มเปิดสาขาแรกในปี 2560 และจะเปิดเพิ่มตามหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง
 • เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการลูกค้าและเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น บริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มสาขาขนาดเล็กสำหรับอาคารสำนักงานหรือพื้นที่ที่ต้องการความสะดวกในการซื้อสินค้าเพื่อนำกลับด้วยความรวดเร็ว
 • บริษัทฯมีแผนเพิ่มพื้นที่การผลิตจากพื้นที่ของอาคารเดิมเพื่อใช้ผลิตสินค้าไลน์ใหม่และใช้เครื่องจักรทดแทนการทำงานแบบเดิม ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในส่วนของกำลังการผลิตและคุณภาพสินค้าโดยรวม
 • บริษัทฯมีแผนการลงทุนในอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับสาขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย

Risk Factor

 • ราคาวัตถุดิบที่ผันผวน จากความต้องการบริโภคขนมหวานจากทั้งในและต่างประเทศส่งผลให้วัตถุดิบหลายประเภทมีการปรับราคาอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อต้นทุนของธุรกิจโดยตรง ทางบริษัทฯได้ปรับการทำงานเพื่อแก้ปัญหาโดยทำสัญญาซื้อขายที่มีความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย รวมถึงสร้างสรรค์สินค้าใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่ราคาดีและได้คุณภาพมาชดเชย
 • ภาวะการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมรวมถึงการลอกเลียนแบบ ทำให้เกิดการเปรียบเทียบโดยผู้บริโภครวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาด การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบริษัทฯมุ่งเน้นการให้บริการที่ประทับใจรวมถึงการออกสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและไม่ซ้ำใครออกมาบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • ปัญหาการว่าจ้างและลาออกของพนักงาน ถือเป็นปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมร้านอาหารและส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการประกอบการ บริษัทฯใช้หลากหลายวิธีเพื่อลดปัญหาโดยใช้ระบบการทำความรู้จักกับพนักงานทุกๆ คนผ่านระบบการอบรมที่เข้าใจง่ายและได้ผล รวมถึงการคิดวิธีการให้สวัสดิการที่ตรงความต้องการและสามารถแก้ปัญหาการทำงานไปในตัว

Our Branches

 • กรุงเทพ 18 สาขา
 • AFTER YOU : (1) เจ อเวนิว ซอยทองหล่อ 13 (2) ลา วิลล่า พหลโยธิน (3) สยามพารากอน (4) คริสตัลพาร์ค (5) เซ็นทรัลลาดพร้าว (6) อินท์-อินเตอร์เซค พระราม 3 (7) สีลมคอมเพล็กซ์ (8) เซ็นทรัลเวิลด์ (9) เดอะมอลล์บางกะปิ (10) สยามสแควร์วัน (11) ท่ามหาราช (12) เดอะมอลล์บางแค (13) เทอร์มินอล 21 (14) ซีคอนสแควร์ (15) เซ็นทรัลปิ่นเกล้า (16) โรงพยาบาลกรุงเทพ (เปิด มิ.ย.60)
 • AFTER YOU DURIAN : (1) สยามพารากอน (เปิด พ.ค.60)
 • MAYGORI : (1) สยามสแควร์วัน
 • ปริมณฑล 4 สาขา
 • AFTER YOU : (1) คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ (นนทบุรี) (2) ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (ปทุมธานี) (3) เมกาบางนา (สมุทรปราการ) (4) เดอะ พอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (นนทบุรี)

CG Report Score :

THSI List :

Stock Performance

% Change | Date Range:
 • SET
 • mai
 • AU

-60060120201720162015

2016-09-19
SET: 8.46
mai: 41.74
AU: 0

Stock Data

YTD 2016 2015
Paid-up (MB.) 72.50 72.50 54.00
Listed share (M.) 815.62 725.00 0.54
Par (B.) 0.10 0.10 100.00
Market Cap (MB.) 7,177.49 8,917.50 54.00
Price (B./share) 8.80 12.30 100.00
EPS (B.) 0.03 0.18 0.11

Statistics

P/E P/BV Div.Yield
AU (x) 76.01 8.64 0.08
AGRO – mai (x) 3.97 0.89
AGRO – SET (x) 22.19 2.53 2.50
mai (x) 90.93 3.05 1.44
SET (x) 17.38 1.93 3.13

Shareholder Structure

กลุ่มนางสาวกุลพัชร์กนกวัฒนาวรรณกลุ่มนายแม่ทัพต.สุวรรณHSBC BankingCorporationLimitedรายย่อย39.2%25.8%31.5%

Shareholder percent
กลุ่มนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ 39.2
กลุ่มนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ 31.5
HSBC Banking Corporation Limited 3.52
รายย่อย 25.78

Financial Ratios

3M/2017 3M/2016 2016 2015
ROE (%) 10.47 25.61 21.34 51.54
ROA (%) 11.66 16.90 19.01 20.36
D/E (x) 0.10 3.46 0.21 2.11
GP Margin (%) 64.80 63.62 64.08 62.34
EBIT Margin (%) 16.90 23.98 21.02 18.85
NP Margin (%) 13.78 18.79 16.23 13.86

Capital Structure

(Unit : MB)

3M/2017 3M/2016 2016 2015
Current Liabilities 67.25 121.69 103.55 102.12
Non-Current Liabilities 16.55 177.69 69.55 144.70
Shareholders’ Equity 830.57 86.62 808.83 116.97

Company Structure

Company Image

Download

English Version :  au_company-snapshot_2559_en
Thai Version : au_company-snapshot_2559_th

au-6m2017companysnapshot