ซินเจี่ยยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

ซินเจี่ยยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ เฮง เฮง เฮง รับปีไก่นะคะ??????

chicken2