สายช็อคอย่าย้วยสายกล้วยอย่ารอ Chocolate Banoffee Kakigōri เริ่มขายวันนี้จนถึงสิ้นเดือน ที่อาฟเตอร์ยูทุกสาขานะค้า

9be08a59-e87d-41b3-b500-53ba475ea691