Hojicha kakigori

น้ำแข็งใสรสชานมโฮจิฉะมาแล้วค่าา..เริ่มเสิร์ฟตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางเดือนสิงหาฯที่หน้าร้านทุกสาขานะคะ???

hojicha2-02