ใกล้สิ้นปีแล้ว ลูกค้า After You Member อย่าลืมเช็คคะแนนสะสมเพื่อเตรียมมาแลกของรางวัลกันนะคะ

สะสมคะแนนสามารถสะสมได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเริ่มแลกรับของรางวัลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 ตรวจสอบคะแนนที่ร้าน After You ได้ทุกสาขา หรือท้ายใบเสร็จรับเงินนะคะ หรือ www.afteryoudessertcafe.com/en/memberpoint  สามารถอัพเดทข้อมูลสมาชิกให้สมบูรณ์ก่อนการแลกรางวัลที่หน้าร้าน ที่ link นี้ ค่ะ https://bit.ly/2TuekRE