ราชินีผลไม้มาต้อนรับเทศกาลกินเจค่าา😄💜 คากิโกริมังคุดไส้พานนาคอตต้าประจำการหน้าร้านวันนี้ถึงวันที่ 7ตุลาคมเท่านั้น ..ใครกินเจสามารถขอเปลี่ยนไส้เป็นมังคุดสดและเบอร์รี่ได้นะคะ💛💜