Chicken Sausage Roll พายไส้กรอกไก่น้องเล็กจากแก๊งค์ After You Frozen Pastry มาแล้วนะคะ เพียงใส่หม้ออบลมร้อนไม่ถึง 10 นาทีก็สามารถมีพายไส้กรอกหม่ำเป็นอาหารเช้าง่ายๆได้เลย 🌭🥐😍🤩🤭