เทศกาลกินเจปีนี้ อิ่มบุญ อิ่มใจ อาฟเตอร์ ยู เสิร์ฟเมนู Longan Tao-Tung Kakigōri น้ำแข็งไสเต้าทึงน้ำลำไย เครื่องแน่น 8 อย่าง ราดซอสเต้าหู้เจฉ่ำๆ🍧🍧😋🤩🥳