Happy Birthday After You 15 Years 🥳🎁🎉🎈 ในวันเกิดครบรอบ 15 ปีอาฟเตอร์ ยู เราขอร่วมแบ่งปันด้วยการมอบรายได้จากการขาย Shibuya Honey Toast ในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลน🍞😊💰 หากต้องการช่วยเหลือน้องๆเยาวชนที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษา ภายใต้การดูแลจากมูลนิธิยุวพัฒน์ สามารถบริจาคโดยตรงกับทางมูลนิธิยุวพัฒน์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ เลขบัญชี 095-2-15120-7 และเราขอร่วมส่งต่อความรู้เพิ่มอีกหนึ่งทางด้วยโครงการ “Read After You ขอหนูอ่านต่อ” ส่งต่อหนังสือให้กับ 15 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ลูกค้าท่านใดอยากร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆ สามารถนำหนังสือที่ไม่ได้อ่านต่อ มาบริจาคได้ที่ 15 สาขาของเราที่มีตู้รับบริจาคนะคะ✨😊📚📖